Prognoza kursu dolara

Prognoza kursu DOLARA we wtorek 2022-01-25: 4.0049 zł. Prognoza kursu DOLARA we środę 2022-01-26: 3.9596 zł. Prognoza kursu DOLARA w czwartek 2022-01-27: 3.9592 zł. Prognoza kursu DOLARA w piątek 2022-01-28: 3.9683 zł. Prognoza kursu DOLARA w sobotę 2022-01-29: 3.9794 zł. Prognoza kursu DOLARA w niedzielę 2022-01-30: 3.9882 zł. Prognoza kursu DOLARA w poniedziałek 2022-01-31: 3.9855 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu DOLARA we wtorek 2022-02-01: 3.9995 zł. Prognoza kursu DOLARA we środę 2022-02-02: 3.9967 zł. Prognoza kursu DOLARA w czwartek 2022-02-03: 3.9848 zł. Prognoza kursu DOLARA w piątek 2022-02-04: 3.9696 zł. Prognoza kursu DOLARA w sobotę 2022-02-05: 3.9574 zł. Prognoza kursu DOLARA w niedzielę 2022-02-06: 3.9640 zł. Prognoza kursu DOLARA w poniedziałek 2022-02-07: 3.9836 zł.

Prognoza kursu DOLARA za 2 tygodnie: Prognoza kursu DOLARA we wtorek 2022-02-08: 3.9894 zł. Prognoza kursu DOLARA we środę 2022-02-09: 3.9861 zł. Prognoza kursu DOLARA w czwartek 2022-02-10: 3.9889 zł. Prognoza kursu DOLARA w piątek 2022-02-11: 3.9987 zł. Prognoza kursu DOLARA w sobotę 2022-02-12: 3.9787 zł. Prognoza kursu DOLARA w niedzielę 2022-02-13: 3.9656 zł.

Prognoza kursu DOLARA za 3 tygodnie: Prognoza kursu DOLARA w poniedziałek 2022-02-14: 3.9687 zł. Prognoza kursu DOLARA we wtorek 2022-02-15: 3.9633 zł. Prognoza kursu DOLARA we środę 2022-02-16: 3.9740 zł. Prognoza kursu DOLARA w czwartek 2022-02-17: 3.9914 zł. Prognoza kursu DOLARA w piątek 2022-02-18: 3.9831 zł. Prognoza kursu DOLARA w sobotę 2022-02-19: 3.9962 zł.

Kurs DOLARA - prognozy

2022-01-25 kurs DOLARA na dziś

4.0049 zł za 1 DOLARA

Prognoza DOLARA - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-01-25 Wtorek 4.0049 zł
2022-01-26 Środa 3.9596 zł
2022-01-27 Czwartek 3.9592 zł
2022-01-28 Piątek 3.9683 zł
2022-01-29 Sobota 3.9794 zł
2022-01-30 Niedziela 3.9882 zł
2022-01-31 Poniedziałek 3.9855 zł
2022-02-01 Wtorek 3.9995 zł
2022-02-02 Środa 3.9967 zł
2022-02-03 Czwartek 3.9848 zł
2022-02-04 Piątek 3.9696 zł
2022-02-05 Sobota 3.9574 zł
2022-02-06 Niedziela 3.9640 zł
2022-02-07 Poniedziałek 3.9836 zł
2022-02-08 Wtorek 3.9894 zł
2022-02-09 Środa 3.9861 zł
2022-02-10 Czwartek 3.9889 zł
2022-02-11 Piątek 3.9987 zł
2022-02-12 Sobota 3.9787 zł
2022-02-13 Niedziela 3.9656 zł
2022-02-14 Poniedziałek 3.9687 zł
2022-02-15 Wtorek 3.9633 zł
2022-02-16 Środa 3.9740 zł
2022-02-17 Czwartek 3.9914 zł
2022-02-18 Piątek 3.9831 zł
2022-02-19 Sobota 3.9962 zł
2022-02-20 Niedziela 3.9938 zł
2022-02-21 Poniedziałek 3.9860 zł
2022-02-22 Wtorek 3.9760 zł
2022-02-23 Środa 3.9709 zł
Kurs DOLARA prognoza na luty 2022. Kurs DOLARA na początek miesiąca 3.9995 zł. Prognoza kursu DOLARA na ostatni miesiąca 3.9960. Prognoza średniego kursu DOLARA na luty 2022 wyniesie 3.98114074. Spadek o -0.0035 %

Kurs DOLARA prognoza na marzec 2022. Kurs DOLARA na początek miesiąca 3.9870 zł. Prognoza kursu DOLARA na ostatni miesiąca 3.9754. Prognoza średniego kursu DOLARA na marzec 2022 wyniesie 3.98454333. Spadek o -0.0116 %

Kurs DOLARA prognoza na kwiecień 2022. Kurs DOLARA na początek miesiąca 3.9824 zł. Prognoza kursu DOLARA na ostatni miesiąca 3.9798. Prognoza średniego kursu DOLARA na kwiecień 2022 wyniesie 3.98779655. Spadek o -0.0026 %

Kurs DOLARA prognoza na maj 2022. Kurs DOLARA na początek miesiąca 3.9952 zł. Prognoza kursu DOLARA na ostatni miesiąca 3.9801. Prognoza średniego kursu DOLARA na maj 2022 wyniesie 3.98929333. Spadek o -0.0151 %

Kurs DOLARA prognoza na czerwiec 2022. Kurs DOLARA na początek miesiąca 3.9912 zł. Prognoza kursu DOLARA na ostatni miesiąca 3.9932. Prognoza średniego kursu DOLARA na czerwiec 2022 wyniesie 3.99222069. Wzrost o 0.002 %

Kurs DOLARA prognoza na lipiec 2022. Kurs DOLARA na początek miesiąca 3.9982 zł. Prognoza kursu DOLARA na ostatni miesiąca 4.0020. Prognoza średniego kursu DOLARA na lipiec 2022 wyniesie 3.99516000. Wzrost o 0.0038 %

Kurs DOLARA prognoza na sierpień 2022. Kurs DOLARA na początek miesiąca 3.9906 zł. Prognoza kursu DOLARA na ostatni miesiąca 4.0053. Prognoza średniego kursu DOLARA na sierpień 2022 wyniesie 3.99625000. Wzrost o 0.0147 %